Curt Borgenstam. John Ericssons Monitor

Från årsboken Daedalus 1976