Karl A. Lundkvist. Den malcolmska verkstaden i Norrköping 1836-1868

Från årsboken Daedalus 1976