Svante Lindqvist. Nya bidrag till ångmaskinens historia

Från årsboken Daedalus 1976