Torsten Althin. Röntgenstrålar på utställning

Från årsboken Daedalus 1976