Björn-Eric Lindh. Volvos tidiga år

Från årsboken Daedalus 1977