Folke K. G. Odqvist. Hållfasthetsläran som förutsättning för materialprovning, särskilt i Sverige

Från årsboken Daedalus 1977