Hans G. Hansson. Development of the Kaplan Turbine

Från årsboken Daedalus 1977