Jan Hult. Robert Hooke och hans lag

Från årsboken Daedalus 1977