Lars Edberg. De sista värjorna från Wira Bruk

Från årsboken Daedalus 1977