Arkitektens synpunkter på restaurerungsarbetet. Av Anders Tengbom

Från årsboken Daedalus 1978-79