Besk var reformationstiden. Av Bengt-Arne Vedin

Från årsboken Daedalus 1978-79