Datorerna kan mer än räkna. Av Hans Karlgren

Från årsboken Daedalus 1978-79