Datorerna utvecklas snabbt. Av Bengt Olsen

Från årsboken Daedalus 1978-79