Den tredje internationella konferensen om industriminnesvård TICCIM. Av Marie Nisser

Från årsboken Daedalus 1978-79