Innanför den egna tröskeln. Av Tarja Cronberg

Från årsboken Daedalus 1978-79