Räntmästarhuset i Gamla stan. Av George Schackne

Från årsboken Daedalus 1978-79