Räntmästarhusets grundläggning. Av Carl Erik Carlstedt

Från årsboken Daedalus 1978-79
  • Ladda ner pdf