Räntmästarhusets historia. Av Gösta Selling

Från årsboken Daedalus 1978-79