De nya bilderna. Av Eric Dyring

Från årsboken Daedalus 1980