Georg och Edvard Scheutz första differensmaskin återfunnen. Av Michael Lindgren

Från årsboken Daedalus 1980