Hans Hylander in memoriam

Från årsboken Daedalus 1980