Industrihistorisk forskning. Av Bo Gustafsson

Från årsboken Daedalus 1980