Industriminnesvård – en viktig del av kulturminnesvården och kulturpolitiken. Av Margareta Björnstad

Från årsboken Daedalus 1980