Industrins historia – ett forskningsområde inför nya uppgifter. Av Svante Lindqvist

Från årsboken Daedalus 1980