Teknik och social förändring. Forskning vid Linköpings universitet med nya ramar. Av Lars Ingelstam och Bernt Schiller

Från årsboken Daedalus 1980