Teknikhistoria – motiv och mål. Av Svante Lindqvist

Från årsboken Daedalus 1980