Teknikhistoria – viktig i ekonomisk och historisk forskning. Av Jan Glete

Från årsboken Daedalus 1980