Tekniska museets symposium 1979

Från årsboken Daedalus 1980