Vid skiljovägen. Industriminnesvården inför 1980-talet. Av Marie Nisser

Från årsboken Daedalus 1980