Vilka var på Hässelby?

Från årsboken Daedalus 1980