Gengas före 1939. Av Jörgen Nilsson

Från årsboken Daedalus 1981