Kärnreaktorn R1 – ett stycke högteknologisk pionjärhistoria. Av Karl-Erik Larsson

Från årsboken Daedalus 1981