Projektet Det Medeltida Tramphjulet. En Övningsuppgift i teknikhistoria på KTH. Av Svante Lindqvist

Från årsboken Daedalus 1981