Sex ord på F och museernas roll i vårt samhälle. Av Anders Clason

Från årsboken Daedalus 1981