Stockholms observatoriums huvudur till Tekniska museet. Av Gunnar Pipping

Från årsboken Daedalus 1981