Tekniker och industrimän minns och berättar. Av Gregory Ljungberg

Från årsboken Daedalus 1981