Tekniska Museets Vänner under 50 år. Av Håkan Sterky

Från årsboken Daedalus 1981