Vad ska dokumenteras. Tekniska museets insamlingsverksamhet under diskussion. Av Göran Rosander

Från årsboken Daedalus 1981