Det flygande symposiet. Av Svante Lindqvist och Per Sörbom

Från årsboken Daedalus 1982