Företagsmonografiernas förmedling av teknikhistoria. Av Jan-Erik Pettersson

Från årsboken Daedalus 1982