Förhistorisk vardagsteknik – en förbisedd erfarenhetsbank. Av Tomas Johansson

Från årsboken Daedalus 1982