Häfla Bruk 300 år. Av Jan-Erik Pettersson

Från årsboken Daedalus 1982