Några glimtar från automattelefonins pionjärtid. Av Walter Broberg

Från årsboken Daedalus 1982