Se dig inte om. Arbetarrörelsen och museerna – en perspektivskiss. Av Erik Hofren

Från årsboken Daedalus 1982