Tillverkare av marina tändkulemotorer i Sverige. Av Yngve Rollof

Från årsboken Daedalus 1982