TRASK – den tredje svenska datorn. Av Gunnar Pipping

Från årsboken Daedalus 1982