Tungt och lätt eller konsten att gå på två ben i starkströmsindustrin. Reflektioner från en studie om ASEAa historia

Från årsboken Daedalus 1982