Avesta Jernverks AB 1883-1983

Från årsboken Daedalus 1983