Boktryckaren Henrik Fougts stilgjuteri 1775-1782. Anteckningar om svensk stilförsörjning under 1700-talet

Från årsboken Daedalus 1983