Bröderna Rosenlöfs tryckeri

Från årsboken Daedalus 1983